Pregled primene novouvedenih lekova za terapiju hroničnih bolesti - nova usluga farmaceuta na primarnom nivou zdravstvene zaštite

Akreditovani kurs - 2 boda. Pripremile: prof dr Branislava Miljković i assist.dr Milena Kovačević
Akreditacioni period: do 07.03.2023. godine.

Smernice za farmaceute - kako izabrati adekvatan probiotski preparat za vašeg pacijenta?

Akreditovani kurs - 5 bodova. Pripremila prof dr Branislava Miljković

Akreditacioni period: do 18.11.2022. godine.

Farmaceutska zdravstvena zaštita u menopauzi

Akreditovani kurs - 5 bodova. Pripremila asist. dr Milena Kovačević.
Akreditacioni period: do 09.05.2023. godine.

Farmaceutska zdravstvena zaštita u primeni hitne kontracepcije

Akreditovani kurs - 5 bodova, Pripremila Doc.dr Marija Jovanović.
Akreditacioni period: do 09.05.2023. godine.

Farmaceutska zdravstvena zaštita u primeni kombinovane oralne kontracepcije

Akreditovani kurs - 5 bodova.  Pripremila Doc. dr Marija Jovanović
Akreditacioni period: do 09.05.2023. godine.

Farmaceutska zdravstvena zaštita u terapiji erektilne disfunkcije

Akreditovani kurs - 5 bodova. Pripremila Dr sc. Milica Ćulafić.
Akreditacioni period: do 09.5.2023. godine.

Farmaceutska zdravstvena zaštita u terapiji benigne hiperplazije prostate

Akreditovani kurs - 5 bodova.  Pripremila Dr sc. Milica Ćulafić
Akreditacioni period: do 09.05.2023. godine.

Funkcionalni poremećaji gastrointestinalnog sistema

Akreditovani kurs - 5 bodova. Pripremila Prof. dr Sandra Vezmar Kovačević
Akreditacioni period: do 09.05.2023. godine.