"Farmaceut pita" - Značaj dijagnostike minimalne hepatične encefalopatije

Cilj ovog sadržaja je da obezbedi i dopuni informisanost lica iz reda stručne javnosti o značaju dijagnostike minimalne hepatične encefalopatije. Sve informacije su namenjene isključivo licima iz reda stručne javnosti.

Sadržaji koji slede ne predstavljaju obavezujući program lečenja.


Farmaceut pita - Globifer odgovara

Cilj ovog sadržaja je da obezbedi i dopuni informisanost lica iz reda stručne javnosti o određenoj terapeutskoj oblasti i mogućnostima lečenja. Sve informacije su namenjene isključivo licima iz reda stručne javnosti.

Sadržaji koji slede ne predstavljaju obavezujući program lečenja.

Farmaceut pita - Anksioznost u doba COVID - 19 pandemije

Cilj ovog sadržaja je da obezbedi i dopuni informisanost lica iz reda stručne javnosti o određenoj terapeutskoj oblasti i mogućnostima lečenja. Sve informacije su namenjene isključivo licima iz reda stručne javnosti.

Sadržaji koji slede ne predstavljaju obavezujući program lečenja.


Farmaceut pita - Karakteristike i pravilna upotreba različitih inhalera u lečenju opstruktivnih bolesti pluća

Sadržaj vebinara je isključivo u cilju edukacije farmaceuta o karakteristikama i pravilnoj upotrebi razlicitih inhalera u lečenju astme i hronične opstruktivne bolesti pluća, bez namere reklamiranja bilo kog leka.