Prethodne Akreditovane edukacije

"Mama Friendly Apoteka"- za bezbednu primenu lekova u toku dojenja - Vaš farmaceut

Pregled primene novouvedenih lekova za terapiju hroničnih bolesti - nova usluga farmaceuta na primarnom nivou zdravstvene zaštite

Smernice za farmaceute - kako izabrati adekvatan probiotski preparat za vašeg pacijenta?


Farmaceutska zdravstvena zaštita u terapiji benigne hiperplazije prostate

Farmaceutska zdravstvena zaštita u terapiji erektilne disfunkcije

Lečenje akutnih respiratornih infekcija u pedijatrijskoj populaciji

Najčešća stanja u oftalmologiji – šta farmaceut treba da zna?

Farmaceutska zdravstvena zaštita u primeni hitne kontracepcije


Funkcionalni poremećaji gastrointestinalnog sistema


Farmaceutska zdravstvena zaštita u menopauzi


Farmaceutska zdravstvena zaštita u primeni kombinovane oralne kontracepcije

Prepoznavanje i upravljanje terapijskim problemima u svakodnevnoj praksi farmaceuta

Poslednja izmena: sreda, 14. juni 2023, 12:13