"Mama Friendly Apoteka"- za bezbednu primenu lekova u toku dojenja - Vaš farmaceut

Akreditovani kurs - 5 bodova.

Test provere znanja i kompletan materijal pripremili: prof. dr Branislava Miljković, prof. dr Sandra Vezmar Kovačević, vanr prof. dr Aleksandra Catić Đorđević, prim. dr Ljiljana Stanković, mag. farm. spec. Branko Petrović


Akreditacioni period: do 15.05.2024. godine.