Farmaceutska zdravstvena zaštita u menopauzi

Akreditovani kurs - 5 bodova. Pripremila asist. dr Milena Kovačević. 

Funkcionalni poremećaji gastrointestinalnog sistema

Akreditovani kurs - 5 bodova. Pripremila Prof. dr Sandra Vezmar Kovačević