"Mama Friendly Apoteka"- za bezbednu primenu lekova u toku dojenja - Vaš farmaceut

Akreditovani kurs - 5 bodova.

Test provere znanja i kompletan materijal pripremili: prof. dr Branislava Miljković, prof. dr Sandra Vezmar Kovačević, vanr prof. dr Aleksandra Catić Đorđević, prim. dr Ljiljana Stanković, mag. farm. spec. Branko Petrović


Akreditacioni period: do 09.05.2023. godine.

Farmaceutska zdravstvena zaštita u terapiji benigne hiperplazije prostate

Akreditovani kurs - 5 bodova.  Pripremila Dr sc. Milica Ćulafić
Akreditacioni period: do 09.05.2023. godine.

Farmaceutska zdravstvena zaštita u terapiji erektilne disfunkcije

Akreditovani kurs - 5 bodova. Pripremila Dr sc. Milica Ćulafić.
Akreditacioni period: do 09.5.2023. godine.

Farmaceutska zdravstvena zaštita u primeni hitne kontracepcije

Akreditovani kurs - 5 bodova, Pripremila Doc.dr Marija Jovanović.
Akreditacioni period: do 09.05.2023. godine.

Funkcionalni poremećaji gastrointestinalnog sistema

Akreditovani kurs - 5 bodova. Pripremila Prof. dr Sandra Vezmar Kovačević
Akreditacioni period: do 09.05.2023. godine.

Farmaceutska zdravstvena zaštita u menopauzi

Akreditovani kurs - 5 bodova. Pripremila asist. dr Milena Kovačević.
Akreditacioni period: do 09.05.2023. godine.

Farmaceutska zdravstvena zaštita u primeni kombinovane oralne kontracepcije

Akreditovani kurs - 5 bodova.  Pripremila Doc. dr Marija Jovanović
Akreditacioni period: do 09.05.2023. godine.

Prepoznavanje i upravljanje terapijskim problemima u svakodnevnoj praksi farmaceuta

Akreditovani kurs - 4 boda.
Test provere znanja i kompletan materijal pripremila: prof dr Branislava Miljković i assist.dr Milena Kovačević
Akreditacioni period: do 09.05.2023. godine.