Available courses

Farmaceutska zdravstvena zaštita u menopauzi

Akreditovani kurs - 5 bodova, besplatan za članove SFUS. Pripremila Mag. farm. spec. Milena Kovačević.  

Farmaceutska zdravstvena zaštita u primeni hitne kontracepcije

Akreditovani kurs - 5 bodova, besplatan za članove SFUS. Pripremila Doc.dr Marija Jovanović.

Farmaceutska zdravstvena zaštita u terapiji benigne hiperplazije prostate

Akreditovani kurs - 5 bodova, besplatan za članove SFUS.  Pripremila MSc ClinPharm Milica Ćulafić

Funkcionalni poremećaji gastrointestinalnog sistema

Akreditovani kurs - 5 bodova, besplatan za članove SFUS. Pripremila Prof. dr Sandra Vezmar Kovačević

Farmaceutska zdravstvena zaštita u terapiji erektilne disfunkcije

Akreditovani kurs - 5 bodova, besplatan za članove SFUS. Pripremila MSc ClinPharm Milica Ćulafić.

Farmaceutska zdravstvena zaštita u primeni kombinovane oralne kontracepcije

Akreditovani kurs - 5 bodova, besplatan za članove SFUS.  Pripremila Doc. dr Marija Jovanović