Farmaceutska zdravstvena zaštita u menopauzi

Akreditovani kurs - 5 bodova. Pripremila asist. dr Milena Kovačević. 

Farmaceutska zdravstvena zaštita u primeni hitne kontracepcije

Akreditovani kurs - 5 bodova, Pripremila Doc.dr Marija Jovanović.

Farmaceutska zdravstvena zaštita u terapiji erektilne disfunkcije

Akreditovani kurs - 5 bodova. Pripremila Dr sc. Milica Ćulafić.

Funkcionalni poremećaji gastrointestinalnog sistema

Akreditovani kurs - 5 bodova. Pripremila Prof. dr Sandra Vezmar Kovačević